COVAN Obres Públiques S.l., empresa dedicada a realitzar Obra Civil. 

Els principals treballs que realitza l’empresa són: 

 
 • Canalitzacions: fibra òptica, telecomunicacions, elèctriques, aigües pluvials i fecals, drenatges, etc.
 • Serveis afectats.
 • Urbanitzacions de carrers.
 • Construcció d’obra civil per a emtes públics i empreses privades.
 • Seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Excavacions en general.
 • Empresa de serveis.


Tots els serveis que oferim ho realitzem amb maquinaria y personal propi de l’empresa. Actualment som una plantilla de 50 treballadors, repartits entre oficials, peons, encarregats d’obra, personal tècnic i administratiu. 

 

L’empresa disposa de la següent maquinaria:

 • 2 camions ploma bolquet de 12 T.
 • 3 retroexcavadores mixta.
 • 2 mini giratòries de 3 i 9 T respectivament.
 • 2 mini excavadores.
 • 1 mini rasadora de cadenes amb disc circular davanter.
 • 2 dúmper d’obra.
 • 15 camions bolquet de 3,5 T.
 • 1 auto formigonera.
 • Varies furgonetes.
 • Petit material d’obra.


L’empresa ha anat canviant amb els anys i adaptant-se a les necessitats dels nostres principals clients per millorar la relació client – proveïdor.

 

 Aquest fet ha provocat que s’introdueixi a Portals de Qualitat com OBRALIA que garanteix la bona gestió
 administrativa de l’empresa.

 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS


    Calle Madrid, 31, 43580 Deltebre, Tarragona.

    977 483 701

    administracio@covan.es